1

Projektets størrelse

I alt ca. 25.000 m2

i

Gulvsystemer

Hvorfor

Vælg Injicering, når du vil:

  • udbedre revner i beton og skrukke gulve
  • standse vandlækager ved rørgennem- føringer, støbeskel eller dårligt støbt beton
  • spare tid og penge ved at injicere fremfor at udskifte hele betonkonstruktionen.

Injicering og kulfiberforstærkning på Nyt Herlev Hospital

Projektbeskrivelse

Herlev Hospital er et af Region Hovedstadens store akuthospitaler, som skal betjene 435.000 borgere. Til at skabe tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling udbygges Herlev Hospital med ca. 60.000 m2. I den forbindelse har vi udført injicering af ca. 25.000 m2 betongulv samt reetablering af lyddug.

Hvorfor injicering?
Når beton slår revner, bliver porøst eller påvirket af vand er der tid og penge at spare ved at injicere fremfor at udskifte hele betonkonstruktionen. Det er muligt at genskabe konstruktioners oprindelige styrke og funktion, når revnerne tættes korrekt med de rigtige produkter.

Kulfiberforstærkning
Til ekstra forstærkning ved dørene har vi anvendt kulfiberstænger.
Betonkonstruktioner med revner eller som er porøse kan også forstærkes med kulfiber. Kulfiber har en større styrke og mindre densitet sammenlignet med traditionelle forstærkningsmaterialer f.eks. stål. Derudover korroderer kulfiber ikke, hvilket øger konstruktionens levetid.

Kvalitetssikring
Vi arbejder systematisk med kvalitetssikring. Alt udført arbejde bliver dokumenteret i kvalitetssikrings-dokumenter, hvor forbrug, materialer og tid beskrives i detaljer. Derfor er arbejdet på Herlev Hospital udført billigst i regning.