1

Projektets størrelse

120 m²
i

Gulvsystemer

Hvorfor

Vælg Areo PU Comfort, når materialet skal:

  • Imødekomme brugernes krav til design
  • Være vandtæt og rengøringsvenligt
  • Være komfortabelt og lyd- og støjdæmpende
  • Revneoverbyggende

Gammelgårdsskolen

Projektbeskrivelse

Etablering af nye toilet- og gangarealer inklusiv gulvdesign mærkater i forbindelse med ombygning.

Krav til gulvet: I forbindelse med projektets etablering af nye toilet- og gangareal ønskede arkitekter bag ved projektet (Nodo Arkitekter) at styrke kreativitet hos børnene som brugere ved at indbygge leg og kreative mærkater i gulvet. Blandt de mere praktiske krav til gulvet hører komfort og støjdæmpning, samt vandtæthed og rengøringsvenlighed. Løsning: Polyurethanbelægning Areo PU Comfort med materialer leveret af BASF. Belægningen Areo PU Comfort er blevet valgt på grund af systemets gode slidstyrke, komfort og dets mange designmuligheder. Samtidig er det let at rengøre.

Udover Gammelgårdsskolen har Areo lagt gulve fx på Skægkærsskolen og Tovshøjskolen.

Polyurethan gulve til skole leg