Skumbeton

Hurtig,
Isolerende &
Økonomisk

Skumbeton er en cementbaseret fyldmasse med tilsat skumgenerator.

Produktet fremstilles ved at blande cement og vand (vælling) samt et skummateriale til grå masse, med stor flydeevne. Blandingsforholdet mellem vællingen og skummet bestemmer skumbetonens densitet. Produktet er vandreduceret for at opnå en kortere tørretid.

  • Hurtig tørretid
  • Maksimal isoleringsevne
  • Økonomisk løsning

Let og stabilt

Strukturen kan bedst beskrives som “med små luftbobler omgivet af cementmørtel”. Denne struktur resulterer i skumbeton med dens lille varmekonduktivitet, dens karakteristik ved absorbering af kinetisk energi, dens brandmodstand og dens typiske arbejdsadfærd under kompression (ingen pludselige brud, men konstant “modstand” mod kompression, indtil næsten alle bobler er gået i stykker).

Resultatet af denne anvendelse er at producere et let og stabilt materiale.

Anvendelsesområder: Skumbeton er isolerende, det kan med fordel anvendes til nivellering f.eks. som underlag for gulvspartelmasse. Skumbeton er velegnet til varmeisolering mellem bjælkelag og gulvvarme, stabilt flydestof og som brandisolering mellem ventilationsrør og lign.

Påføring/udlægning via pumpebil:
Skumbeton udlægges i lag fra 50-600 mm.
Skumbeton udlægges med mængder på ca. 110-125 m3/dag
Skumbeton pumpes ud i baner – under udlægningen glattes overfladen let med en jutter (svupper).
Skumbeton afrettes forholdsvis lige, til en rethed på +/- 5-7 mm.

Praktisk tips:
Produktet viser revnedannelser efter ca. 5 – 10 døgn, afhængig temperatur ved tørring. Afvent med spartelmasse, indtil disse revner er opstået, for at minimere at krympningsrevnerne overføres til den flydende spartelmasse.
Inden der påføres spartelmasse skal der påføres primer.

Vandreduceret for at give minimal tørretid

/

Udlægges i lag fra min. 50-600 mm

Gangbar efter 1 døgn

Maksimal isoleringsevne

Ingen besværlig transport

y

Lydisolerende egenskaber

+

Ingen kuldebroer

Økonomisk løsning

Skumbeton, et alternativ til gulvisoleringsplader

Skumbeton produceres i en specielt tilpasset pumpebil, og produktionen sker kontinuerligt på stedet.

Mere Om Skumbeton

Miljøvenligt og godt indeklima

Vi forsøger at lave en miljøvenlig metode til fremstilling af skumbeton for at nedsætte risikoen for at belaste miljøet unødigt. Fremstillingen og anvendelsen af produktet kræver kun en begrænset mængde energi (ingen komprimering, lavt cementindhold), og derfor kan produktet anses for at være et miljøvenligt byggemateriale. 

Vores skumbeton er M1 mærket af Dansk teknologisk Institut og opfylder alle gældende krav for dansk indeklima. Desuden er vores skumbeton CE-mærket EN 13 813 i henhold til byggevareforordningen under Trafik-, Bygge og Boligministeriet.

Skumbeton og brandsikkerhed 

Alle komponenter, der indgår i vores skumbeton, er ikke brændbare (naturligt sand, cement, vand, vandbaseret skumdannende middel), og det kan derfor tilskrives brandteknisk klasse A1.

Produktet har, takket være en høj varmekapacitet og moderat varmeledningsevne, også en god brandmodstand. I en sammenligning med normal beton opfylder et skumbetongulv / en skumbetonvæg samme krav til temperaturstigning som en betragtelig tykkere betonvæg. 

Bygningsdele lavet af skumbeton kan klassificeres i forhold til deres adskillelsesfunktion i brandteknologiklasse E1 (sammen med tidskrav) og kan således bruges som brandcelle/brandskillende bygningsdel, hvilket gør det ideelt som undergulvsbelægning til etagebyggerier og til brug i gangarealer/evakueringsruter, hvor der stilles krav til ikke-brændbare materialer. 

Pumpebil på byggepladsen

Med Areos egen pumpebil, bliver produktet lavet direkte på byggepladsen, hvorfor vi formår at lave en udlægning uden spild af materialer samtidig med at vi effektiviserer udlægningsprocesen.  

Skumbeton til nybyggeri og renovering
Areo pumpebil til skumbeton
Areo Fugefri Gulve

Fugefri gulve

Epoxy gulve

Polyurethan gulve
Akryl gulve
Designgulve
Terrazzo gulve
arbejder spreder undergulve

Undergulve

Skumbeton

Slidlag
Flydemørtel (Tyndpuds)
EPS Varmeplader
Designgulv
Injicering Herlev Sygehus

Injicering

Injicering er en metode til, at tætne og lukke revner i hulrum i betonkonstruktioner.

Læs mere om injicering.

Anvendelse

Sundhed og hospital

Parkeringsanlæg

Gulve til industri

Kontor og domiciler
Detail og udstilling

Offentlige bygninger

Produktblade

+45 70 20 40 38
areo@areo.dk