Undergulve

Flydemørtel & Tyndpuds pumpet og udlagt  til byggeprojekter.

Flydemørtel og tyndpuds til brug ifm. opbygning og afretning af undergulve.  Areo er eksperter i at levere og støbe tyndpudsbaserede undergulve ifm. store bygge- og renoveringsprojekter.

Areo leverer flydemørtel & tyndpuds til byggeprojekter i Danmark, med vores specielt uddannet mandskab til betjening af pumpevogne – dermed kan vi altid sikre en levering af høj kvalitet og samtidig, hurtigt og effektivt, levere og udlægge flydemørtel og tyndpuds til undergulve og gulvafretning i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter i hele Danmark.

Areo’s benytter sig af NFM’s forskellige cement- og gipsbaserede produkter, som er tredjeparts kontrolleret hos Danmarks Teknologiske Institut og opfylder de gældende krav til sundhed og materialer samt gulvbranchens krav og specifikationer for opbygning af undergulve.

Kontakt Person

Claus Pedersen

Mobil: +45 51 63 18 76
Email: [email protected]

Hvorfor pumpebil?

Hurtigere udlægning med slange.
Billigere pris pr. lagt m2 med vores ansatte.
Egne ansatte kan lave andre “topbelægninger”.
Garanti og ansvar for undergulvet er AREO’s.
Ingen spild af materialer.

AREO Undergulv

Af flydemørtel eller gips.
Udlægges som støbte undergulve eller afretningslag.
Kan have mange gulvopbygninger, eller som færdigt gulv efter overfladebehandling.
Selvnivellerende v/ min. 6 mm på højeste punkt.
Leveres med egen pumpebil – pumpes normalt i 5-50 mm tykkelses.
Kan udlægges med mængder på ca. 55 tons pr. dag.

AREO - ”det vi gør”:

Projektansvarlig for ”anrigning af areal” inden pumpning påbegyndes.
Højdesætning og primning inden udlægning.
Dygtige håndværkere til udlægning fra slange.
Ansvarlig for udfyldelse af kvalitetssikring – garanti.

Undergulv af flydemørtel er en selvnivellerende undergulvkonstruktion. Bemærk, det er undergulvet der er grundlaget for det færdige gulvs brugsegenskaber.

AREO anvender udlægning med pumpebil, fordi det er tidskrævende, at udføre gulvafjævning med blandespand og piskeris – spar tid og benyt AREO cementbaserede eller gipsbaserede flydemørtler leveret fra pumpebil.

Areo Cem Flyt

Areo Cem Flyt

Afretningslag til undergulve udlagt fra pumpebil.
Anvendelse til alt nybyggeri og renoveringer af boliger/kælder.
Lagtykkelse 6-50 mm / underlaget > 1,0 MPa.

Areo Cem Flyt Snabb

Areo Cem Flyt Snabb

Hurtigttørrende flydemørtel med bredt anvendelsesområde, udlagt fra pumpebil.
Velegnet underlag: Beton, trægulve, sten/keramik, letbeton.
Betrædes efter 2-4 timer / lagtykkelse 6-20 mm.

Ronasil 1030

Ronasil 1030

Krympefri anhydrit baseret flydemørtel, som giver et færdigt plant gulv, udlagt fra pumpebil.
Velegnet underlag: Skumbeton, HDF-plader, gipsplader, beton, flydende gulvkonstruktioner u/armering.
Ideel udlægning over varmeslanger, hurtig varme fordeling – kan betrædes efter 5-10 timer.

Areo Cem Flyt Fiber

Areo Cem Flyt Fiber

Anvendes hvor der stilles krav til tæthed og sejhed i den hærdnede beton, hvilket giver en god styrke og mindsker risikoen for revner.

Primning foretages for at forbedre vedhæftningen til underlaget, binde støvrester og sikre en ensartet sugeevne af underlaget – derfor skal der altid primes på alle sugende underlag. Primeren kostes grundigt ned i overfladen, uden at der dannes søer. På stærkt sugende underlag kan det være nødvendigt med ekstra primning. Underlaget skal være tørt før primning må udføres. Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Fakta
[

Kan anvendes på alle typer underlag, som kan belægges med cementbaseret spartelmasse.

[

Underlaget skal være rent og tørt, fri for diverse fedt og andre urenheder.

[

Underlagets temperatur skal være minimum +10 gr.

Egenskaber
N

På beton, puds, spartelmasse og andre sugende overflader påføres primeren opblandet med vand i forholdet 1:3.

N

På fugtfølsomme underlag som f.eks. gips- eller træplader samt gipsbaseret spartelmasse, påføres primer i koncentreret form.

N

På overflader som klinker, stengulv m.m. skal overfladen først slibes inden der primes.
Primer beskytter underlaget mod fugt.

Areo Primer

Areo Primer

Areo Primer Primning foretages for at forbedre vedhæftningen til underlaget, binde støvrester og sikre en ensartet sugeevne af underlaget – derfor skal der altid primes på alle sugende underlag. Primeren kostes grundigt ned i overfladen, uden at der dannes søer. På...

Fakta
[

Skumbeton inden undergulve – stigende efterspørgsel

[

Skumbeton kan i mange tilfælde anvendes som alternativ til gulvisoleringsplader

[

Skumbeton er isolerende og har eminente lydisolerende egenskaber

[

Skumbeton er ikke kun en praktisk løsning, det er også en økonomisk løsning

[

Skumbeton er vandreduceret for at give minimal tørretid.

[

Skumbeton er gangbare v/ 100 mm efter 1 døgn, afhængig af temperaturer – helt udtørret efter 1½-2 uger.

Beskrivelse
N

Alternativ til gulvisoleringsplader

N

Maksimal isoleringsevne

N

Ingen besværlig transport

N

Ingen kuldebroer

N

Lydisolerende egenskaber

N

Økonomisk løsning

Areo Skumbeton

Areo Skumbeton

Genialt til etagebyggeri: Først Skumbeton dernæst lyddæmpning til sidst flydemørtel over varmeslanger – isolerende effekt. Skumbeton er et Thermo beton lignende produkt. Skumbeton er vandreduceret for at give minimal tørretid – er gangbare v/ 100 mm efter 1 døgn. Har stor flydeevne og en hurtig installation – lav vægt pr/m3.

Designgulv er en fællesbetegnelse for fugefri cementbaserede gulve, der benyttes uden montering af en egentlig gulvbelæg­ning. Gulvene kendes også under navne som New York’er gulve og Pandomo gulve.

Fælles for alle gulvene er, at de udføres i cement- & gipsbaseret spartelmasse, der også kan indfarves (se under fugefri gulve). Overfladen på gulvet forsegles med transparent overfladecoating.

Designgulve giver en lang række unikke designmæssige muligheder, men der er også en række forudsætninger, der skal være på plads for at opnå et godt resultat. Inden man endelig beslutter sig for et designgulv bør man grun­digt overveje, hvilke krav brugen af rummet stiller til gulvet.

Populære anvendelsessteder: butikskæder, restauranter, cafeer, institutioner, erhvervsejendomme og fælles arealer i boligbyggerier.

Få et af markedets bedste designgulve – Areo leverer unikke designgulve til nybyggeri og renoveringsprojekter.

Bemærk følgende acceptkriterier:
[

Pinholes (er huller i overfladen, som går ned i belægningen som ”nåletynde rør”) og mindre blærer i overfladen kan forekomme og må accepteres i et omfang på op til ca. 5 stk. pr. 10 m2

[

Svindrevner og farveforskelle må forventes og accepteres.

[

Overgange ved reparationer og andre efterspartlinger skal accepteres.

[

Rullespor kan forekomme.

[

Skjolder og lignende i overfladen kan forekomme i mindre omfang.

Gulvbranchen – Forventninger til Designgulv :Download
Arbejdsgang

Designgulve er en smuk løsning.

N

Eksisterende beton slibes for at fjerne evt. slam. Dette styrker vedhæftningsgraden.

N

Der primes for at give en bedre vedhæftning.

N

Udlægning af 8-10 mm cementbaseret tyndpuds.

N

Afslutningsvis påføres overfladebehandling 3 x Micopur topcoat

Areo Colourdesign

Areo Colourdesign

En gipsbaseret, selvnivellerende gulvspartelmasse, som anvendes til DESIGN / New York gulve, er kun beregnet til indendørs lokaler. Overflade skal efterbehandles, når spartelmassen er helt tørt med en coating af PU el. Epoxy el. lak inden ibrugtagning.

Micopur W Top

Micopur W Top

Micopur Beskrivelse: En tokomponent vandbaseret acrylat-polyuretan - leveres som klar mat, beholder overfladens oprindelige udseende. En meget slidstærk toplak. Rengøringsvenlig overflade. Anvendelsesområder: Rå og stilrene cementbaserede designgulv - er tidløst og et...

ESP plader/varmeslanger kan anvendes både til nybyggeri og renoveringsopgaver, hvor der er støbt beton som bærende lag.

Efter udlægning af pladerne tapes alle samlingerne, således at betonen bliver ovenpå på pladerne. I nogle typer byggerier kan det også være en god idé at anvende kantisolering langs væggene.

Fordelen ved EPS-plader er at man har et alternativ til Rionet, som kan holde på gulvvarmerørene og samtidig giver polystyrenet trinlydsdæmpning fra 28dB til 30dB varierende fra størrelse.

Vi leverer udlægningsplaner for hvordan gulvvarmen udlægges mest hensigtsmæssigt – dette sikrer ensartethed i gulvet.

Fakta
[

ESP-pladerne findes fra 20mm til 50mm størrelse

[

Lyddæmpende: Fra 28 dB -> 30 dB

[

ESP-pladerne er HPCD fri

Beskrivelse

Udlægning af varmeslanger, som opfylder alle normer og har alle godkendelser:

N

Ø 6mm til 32mm P-ERT rør.

N

5-lags rør med iltbarrieren etableret i midten, så denne ikke bliver brudt.

N

6 Bars – med en driftstemperatur på max 90 gr. – med konstant varme på 70 gr.

Pin It on Pinterest