Injicering

Tætning/lukning af hulrum og revner i beton, murværk, fundamenter.

Areo injicerer, når beton slår revner, bliver porøst eller påvirket af vand – det skal stoppes i tide, inden det bliver varigt.

Revnerne i beton udføres med epoxy eller polyurethan under højt tryk, så det igen bliver tæt, stærkt og modstandsdygtigt.

Det er en metode, der er et hurtigere alternativ til forstærkning, end udskiftning af hele betonkonstruktioner og betonflader. Injicering er også til udførelse af større vedligeholdsarbejder på vægge og gulve.

Kontaktperson

Claus Pedersen

Injicering af betonrevner

Lad os ordne dine revner og dilatationsfuger.

DNU

Areo har foretaget injicering af betonrevner bl.a. på DNU – Det Nye Universitetshospital.

Injicering er en metode til, at tætne, lukke og revner i hulrum i betonkonstruktioner.

Det kan være både dyrt og unødvendigt at udskifte en hel betonkonstruktion. Derfor tilbyder vi hos Areo at tætne og revnerne med enten beton eller polyuretan under højt tryk. Dette er medvirkende til at konstruktionen genvinder sin oprindelige styrke

Mere Om Injicering

Hvad er injicering?

Injicering er en teknik, som anvendes til udbedring af revner og hulrum i beton, murværk og fundamenter. Derudover kan injicering standse vandlækager ved rørgennemføringer, støbeskel eller dårligt støbt beton. Areo injicerer ved at bore huller omkring utæthederne. Derefter indsættes ventiler, også kaldet nipler, i hullerne. Epoxy eller polyurethan pumpes igennem niplerne, indtil lækagen er standset og eventuelle hulrum er udfyldte.

Spar tid og penge

Betonkonstruktioner og afretningslag bliver løbende udsat for forskellige former for belastninger. I den forbindelse kan der opstå revner. Hvis revnerne ikke udbedres i tide, kan de forårsage permanente skader. Areo oplever en stigende efterspørgsel på injicering, fordi der er tid og penge at spare ved at injicere fremfor at udskifte hele betonkonstruktionen. Det er muligt at genskabe konstruktionens oprindelige styrke og funktion, når revnerne tættes korrekt med de rigtige produkter.

Tekniske specifikationer

Har du behov for mere tekniske specifikationer, kan du downloade vores produktblad her. Produktbladet indeholder alle tekniske informationer vedrørende metoder og materialer.

 

Injicering Billund