Areo Støvbinder

Areo Støvbinder anvendes som membranhærder eller støvbinder på beton. Systemet er velegnet til parkeringshuse, lagre, industri og teknikrum. Styrken ved Areo Støvbinder er, at systemet kan anvendes som membranhærder eller støvbinder på beton uden at hindre senere maling eller overfladebelægninger, som eksempelvis oxanolie og filmdannende produkter normalt kan gøre. Areo Støvbinder er økonomisk og kan lægges som kombineret membranhærder og støvbinding.

Mario Sole

Referencer

Materiale

Areo MDP Støvbinder er en uklassificeret, énkomponent akrylatemulsion til membranhærdning og støvbinding.

Egenskaber

N
Fugefri Belægning
N
Fri for Opløsningsmiddel
M
Vandtæt
N
Diffusionsåben Belægning
N
Rengøringsvenlig
N
Minimal Vedligehold
M
Æstetisk Udseende
M
Skridsikkert
M
Slidstærkt
M
Støjdæmpende
M
Antistatisk
M
Modstår Kraftige Belastninger
M
Modstår Høj Termisk Belastninger
M
Højkemikalieresistens

Teknisk

Overflade

Vandtæt

Materialeleverandør

Flowcrete Danmark

Praktisk info:

Bemærk, at inden Areo belægninger udlægges, skal bygherren sørge for, at temperaturen af underlaget er ens i alle rum og ikke overstiger 20 grader (ideelt 15-18°C). Store vinduespartier skal være dækket for at forhindre direkte sollys – det gælder især i varme sommerdage. Alle disse faktorer – samlet men også enkeltvis – kan potentielt være med til at fremkalde farveforskel i det færdige resultat. Man skal være specielt opmærksom på områder med gulvvarme. Gulvvarmen skal være slukket min. 48 timer (nybyg min. 72 timer) inden arbejdet med en ny belægning påbegyndes.

Opbygning af Areo Støvbinder
  • Støvbinder