Areo Primer

Primning foretages for at forbedre vedhæftningen til underlaget, binde støvrester og sikre en ensartet sugeevne af underlaget – derfor skal der altid primes på alle sugende underlag. Primeren kostes grundigt ned i overfladen, uden at der dannes søer. På stærkt sugende underlag kan det være nødvendigt med ekstra primning.

Underlaget skal være tørt før primning må udføres. Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Kontaktperson

Claus Pedersen