Areo Primer Primning foretages for at forbedre vedhæftningen til underlaget, binde støvrester og sikre en ensartet...