Injicering af betonrevner

Lad os ordne dine revner og dilatationsfuger

Beton kan slå revner, blive porøst og påvirket af vand. Skaderne skal stoppes i tide, inden de bliver varige. Revnerne i beton kan udbedres ved injektering således, at betonen igen bliver tæt, stærk og modstandsdygtig.

Tætning af revner i betonpladen og dilatationsfuger ved injektion af epoxy og polyurethan

Tætning af betonrevner udføres for at genskabelse af betonens oprindelige egenskaber eller for sammenlimning af beton. Der er mange fordele ved reparation af revner. Det er et hurtigt alternativ til udskiftning af hele betonkonstruktioner og betonflader og udførelse af større vedligeholdelsesarbejde på vægge og gulve. En korrekt udført injektion med det rigtige valg af injektionsprodukt genskaber konstruktionens oprindelige funktion og styrke.

Typiske steder, hvor der foretages tætning er revner i betonplade og betonkonstruktioner, tætningsinjektion i vandbeholdere, betonbassiner, rensningsanlæg, kældre, vægge – både udenfor og indenfor. Blandt andre steder, hvor injektion kan udføres med fordel er tunneller, broer, maskinfundamenter, brønde, altaner, vindmøller, osv.

Blandt kunder hører typisk entreprenører, det offentlige, fx sygehuse, forsikringsselskaber og murere.

Areo har lavet injicering af betonrevner bl.a. på DNU – Den Nye Universitetshospitallagt.

Fremgangsmåden er afhængig af hvilke slags konstruktion der er tale om, hvilke bevægelser er den udsat for, om der er fugtpåvirkning eller vedvarende vandtryk, om der er skiftevis fugtigt og tørt, eller om der er revner i støbeskel, tilstøbninger og / eller dilatationsfuger.

Hvad er injektion

Injektion er en teknik, som anvendes til udbedring af revner og hulrum i byggerier til fx at genskabe oprindelige statiske egenskaber af bærende bjælker eller søjler og til beskyttelse af armeringsjern i gulve, vægge og lofter. Injektion anvendes også til vanstandsning ved rørgennemføringer, støbeskel eller dårligt støbt beton. Injektion foretages ved at bore huller omkring utæthederne, hvor der indsættes ventiler (nipler), i gennem hvilke der pumpes injektionsmateriale indtil lækagen er standset og hullet er lukket.

Store fordele ved injicering af betonrevner:

Fordelen er, at tætning af revner og fuger i betonpladen virker efter kort tid. Effekten er afhængig af, om alle de gennemgående revner er tætnet. Man kan tætne revner, selvom de stadig udvikler sig. Det kan dog blive nødvendigt at tætne dem igen efter et stykke tid.

Revner kan tætnes ved at de bliver fræset og fyldt ud med injektionsvæske af epoxy eller polyurethan. Epoxy og polyurethan kan også bruges til at dække utætte dilatationsfuger, hvis man ikke vælger at lægge en helt ny fuge. Ved tætning med injicering udfyldes revner eksempelvis som:

-Injektion af støbeskel med polyurethan
-Injektion af bassin med epoxy
-Injektion af revner i væg med epoxy
-Injektion af betondæk med epoxy

Hvorfor opstår revner

Revner skyldes typisk konstruktionsfejl og fx at fundamentet har sat sig. Revnernes omfang afhænger ad betonkvalitet (forholdet mellem cement og vand), betonpladens tykkelse, armering, mængden af sten, grus og and samt betonens luftindhold.
Vedligehold: Det er vigtigt at kontrollere tætning af revner og fuger. Hvis der er bevægelser i konstruktionen er der risikofor, at tætningen ikke fungerer. Udviklingen af revner bør kontrolleres med en revneviddemåler.

Injicering vs. Dilatationsfuger

Dilatationsfuger – betonpladerne samles med dilatationsfuger, som skal være elastiske og lufttætte. Fugerne er udført i epoxy eller polyurethan. Dilatationsfuger giver betonpladerne mulighed for at bevæge sig i forhold til hinanden, uden at der dannes revner. Dilatationsfuger lægges typisk under indvendige vægge. Obs. – radon kan trænge op igennem dilatationsfuger, der ikke er lukket korrekt.

Injicering af betonrevner

Areo Injicering af betonrevner på DNU