Belægninger til parkeringsanlæg – P-hus, P-kælder og P-dæk

Parkeringshuse kræver slidstærke belægninger

Tusindvis af biler kører hver dag ind og ud af landets parkeringshuse og -kældre. Det medfører rystelser i konstruktionen, og der kan opstå revner, så vand siver ned i betonen. Sådanne skader kan undgås med vores fugefri belægningssystemer, der beskytter mod gennemsivning og korrosion af den underliggende betonarmering. Og så er belægningerne både slidstærke og brugervenlige.

areo cardeck id polyurethan parkeringsdæk

Undgår revner og korrosion

Undgår revner, korrosion af betonarmeringen og gennemsivning af vand i parkeringshuset med fugefri belægningssystemer fra Areo baseret på polyurethan.

Fugefri belægninger til alle gulvarealer i parkeringshuset
Et parkeringshus består af mange forskellige flader med hver deres funktion og krav til belægning. Uanset om der er tale om indendørs eller udendørs dæk, ramper eller gangarealer, findes der optimale løsninger i de fugefri systemer, som vi anvender.

areo cardeck id plus

Fordele ved vores belægninger til parkeringsanlæg

Parkeringsanlæg fra Areo har mange fordele. De er:

Vandtætte: Forhindrer lækage til underliggende lag og beskytter dermed armeringen i betonen mod korrosion.
Trygge og sikre: De markante farver giver tydelige markeringer af parkeringsbåse, køreretning og gangarealer.
Resistente: Høj resistens mod aggressive kemikalier og pludselige temperaturforandringer.
Slidstærke: Meget modstandsdygtige over for slid, slag og stød.
Dekorative: Mange valgmuligheder i forhold til farver og struktur, som giver brugeren en god oplevelse.

Areo Cardeck ID-HD parkering

Tag os med på råd

Vi påtager os både større og mindre opgaver, hvad enten det drejer sig om en fagentreprise i forbindelse med et nyopført anlæg eller en opfriskning og renovering af et eksisterende parkeringshus.